Zapraszamy na nasze profile w mediach społecznościowych – strona w budowie!

     

https://www.youtube.com/channel/UCIiDCy_8H4BOTpu7x0BXSag

 

 

https://www.youtube.com/c/mamanauczycielka

 

 

INFORMATIX Sp. z o.o.

ul. Okrężna 146                                                                                                                                                                    
41-500 Chorzów

biuro@informatix.pl

www.informatix.pl

Tel.: 609-040-274

NIP: 626-26-48-403,

REGON: 277521135,

KRS: 0000010118

Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 98 400 zł (w całości wpłacony) 

mBank S.A.

Nr rach.: 87 1140 2004 0000 3102 7669 9008